Сутрешна занималня „Готови за градина“

Занималнята е създадена с цел интеграция на деца със СОП в предучилищна възраст или по-големи деца, които все още не посещават училище. Дългосрочната ни цел е децата, които я посещават да придобият необходимите умения, за да бъдат включени в масова група с ресурно подпомагане.

На някои от клиентите още с постъпването препоръчваме комбинирания подход – едно или две групови занимания седмично при нас, а през останалите дни детето да посещава детска градина.

Занималнята „Готови за градина“ се опира на научно доказани модели и практики от логопедията, възрастовата психология и ресурсно ориентираната педагогика. Използват се сензорно-интегративни методи, елементи от Монтесори педагогиката, поведенческата терапия на основата на АBA (applied behavior analysis) и др. Групите се водят от двама терапевти – психолог и логопед,  които работят съвместно.

Заниманията са с продължителност от 4 часа (от 8:30 до 12:30), включват максимум 6 деца и се състоят от 4 отделни модула: 1) Езиково развитие и комуникация, 2) Логика и математика, 3) Социални умения и автономност 4) Фина и груба моторика. Отделните модули са подчинени на различна тема всяка седмица (дрехи, професии, храни, изкуства, животни, места в града), като тя е определяща за материалите, проектите и игрите, които подготвяме.