Преди вземането на решение за последователна терапия в „Бърборела“ трябва да запазите час за консултация. Ние се информираме за провежданите до момента терапии, медицинските становища и други налични документи.

Първите няколко часа с всяко дете обикновено са посветени на неговото опознаване или диагностика на проблема. При деца, които за първи път се срещат със специалисти, този процес може да е по-продължителен.

Индивидуалната терапия с логопед и/или възрастов психолог има за цел по-бързото справяне с проблеми в типичното развитие, както и подобряване и преодоляване (когато е възможно) на симптоматиката при следните нарушения:

 • Аутизъм и други генерализирани разстройства на развитието
 • Детска церебрална парализа
 • Езикови нарушания като вторичен симптом при епилепсии
 • Детска афазия 
 • Късно проговаряне
 • Дисфазия на развитието
 • Дислалия
 • Фонологични нарушения
 • Дислексия
 • Затруднения при четенето и писането
 • Дискалкулия
 • Затруднения при усвояването на основните математически операции
 • Заекване
 • Тахилалия и брадилалия
 • Нарушения на гълтането и храненето
 • Орофациални дисфункции
 • Вербална диспраксия
 • Нарушения на мануалния праксис
 • Умствено изоставане
 • Обучителни затруднения

За нас е важно да работим ресурсно ориентирано, независимо от проблема или поставената диагноза. Не „поправяме“ децата, а се опитваме да развием техния потенциал и по този начин преодоляваме заедно трудностите!

Съчетаваме терапевтичната работа със стимулиране на силните страни в профила на детето. Вярваме, че всяко дете има такива и разгръщането им е значима част от нашата задача. Следваме научно доказани модели и практики, които стъпват върху международно утвърдени стандарти, експериментални и клинични проучвания.

От родителите очакваме обратна връзка и сътрудничество, тъй като общата ни цел е преносът на усвоеното от структурирана среда (каквато е кабинетната) в ежедневието. В някои случаи присъствието на единия от родителите по време на терапевтичните сесии е силно желателно, за да вървим заедно напред.