Съботна група „Учим и играем заедно“

Съботните групи обикновено са сборни и включват максимум 6 деца на възраст между 5;0 и 9;0 години. В тези групи следваме формата на сутрешната делнична занималня, като за по-големите деца и тези, които вече четат и пишат, подготвяме допълнителни обучителни материали. Заниманията се водят от двама терапевти – психолог и логопед,  които работят съвместно.

Продължителността е 3 часа (от 10 до 13 часа), като работим по 4 модула: 1) Езиково развитие и комуникация, 2) Логика и математика, 3) Социални умения и автономност 4) Фина и груба моторика. Отделните модули са подчинени на седмичната ни тема (дрехи, професии, храни, изкуства, животни, места в града) и спрямо нея подготвяме материалите за занятията.

Както и при делничните ни занимални целта ни е интеграцията на деца със СОП. Концепцията на групите е базирана на научно доказани модели и практики от логопедията, възрастовата психология и ресурсно ориентираната педагогика. Използват се сензорно-интегративни методи, елементи от Монтесори педагогиката, поведенческата терапия на основата на АBA (applied behavior analysis) и др.