Включването на децата със специални обучителни потребности сред техните връстници с типично развитие е водеща цел за екипа от специалисти в „Бърборела“. Работим с колеги от детските градини и училищата, за да интегрираме пълноценно нашите деца в масови групи и класове.

Трансферът на научето от струкурирана ситуация в по-широк социален контекст е основополагащ за всяка терапия. Затова предлагаме и домашни посещения. Помагаме на семействата на децата да открият възможности за интеграция в непосредствено заобикалящата ги среда, както и да пренасят придобитите в центъра умения у дома.

Домашни посещения

По време на домашните посещения правим анализ на средата, в която расте детето. Изготвяме план за оптимизирането й. Съветваме родителите как да използват по-пълноценно наличните играчки, за да развиват социалните и познавателни умения на своето дете, както и да стимулират емоционалното му развитие.

Преди подобно посещение е важно да сме опознали познавателните възможности на детето, да сме изградили добра връзка с него. Само така можем да помогнем на семейството наистина качествено. При особени случаи (напр. при деца с тежки двигателни нарушения) можем да направим и първична диагностика в домашни условия.

Посещения в детска градина или в училище 

В „Бърборела“ винаги се стремим да координираме терапевтичния процес с другите колеги и специалисти, които работят с детето извън центъра. За целта посещаваме детската градина или училището, където е записано детето. Готови сме за диалог с други терапевти, които родителите са избрали.

За нас е важно да пренесем усвоеното при нас в реални условия, както и да сме информирани за напредъка на детето в други социални, терапевтични и образователни контексти. Преди посещение в детска градина или училище с цел интеграция на детето, е важно да сме го опознали и да имаме изградена връзка с него.

Включване на детето в групови занимания

Груповите формати и ателиетата в „Бърборела“ дават възможност на децата да развиват своите познавателни и социални умения, като ги подготвят за включването им в масова среда. Заедно се учим на емоционална регулация и взаимодействие с другите, редуване, изчакване, споделено внимание, двигателни игри.

Занималните на „Бърборела“ са разделени на две групи: „Готови за детска градина“ (сутрешна група) и „Готови за училище“ (следобедна група). Стремим се да следваме водещите принципи на ресурсно ориентираната педагогика, използваме добри практики от логопедичната и комуникативна терапия. Застъпени са сензорно-интегративни методи, елементи от Монтесори педагогиката, поведенческата терапия на основата на АBA (applied behavior analysis) и др.

Другите групови занятия, както и ателиетата са създадени с цел стимулиращо обучение, като повечето от тях са подходящи за деца с типично развитие. Центърът разполага с двор, където можем да учим и играем на открито.

Сдвояване

Когато анализираме или развиваме социалните умения на новопостъпило при нас дете, е важно да видим как се държи то със своите връстници. За целта избираме друго, вече адаптирано дете, което посещава центъра и има необходимите социални и когнитивни умения, за да бъде „ментор“. Сдвояваме го с новото дете и играем различни по степен на структурираност игри.

Подборът на подходящи „ментори“ е от съществена значимост за този процес. Братя, сестри и деца, близки на семейството, също могат да бъдат включени на този принцип. Те допринасят за преноса и разширяването на наученото в центъра в ежедневието, както и да стимулират развитието на нови социални умения.