Предлаганите от „Бърборела“ услуги са свързани както с проблемите в детска и юношенка възраст, така и с типичното когнитивно и езиково развитие. Работим с широк спектър от нарушения.

Терапията се осъществява индивидуално и в малки групи, които са ключови за социализацията на децата и бъдещата им интеграция в детската градина и в училище. Организираме ателиета, провеждаме и скрийнинги, както и обучения за родители.

Индивидуална терапия 

Индивидуална терапия включва консултация, диагностика и работа с логопед и психолог при специфични или генерализирани нарушения или забавяния на развитието. От началото на 2019 г. ще предложим на нашите клиенти и ерготерапия.

Следваме научно доказани модели и практики, които стъпват върху международно утвърдени стандарти, експериментални и клинични проучвания. Работим с клинични картини като аутизъм и ГРР, ДЦП и епилепсии, детска афазия, късно проговаряне, дисфазия на развитието.

Помагаме на деца с дислалия, фонологични нарушения, дислексия, затруднения при четенето и писането, дискалкулия, затруднения при усвояването на основните математически операции, заекване.

Предлагаме терапия и при нарушения на гълтането и храненето, орофациални дисфункции, вербална диспраксия, нарушения на мануалния праксис, умствено изоставане, обучителни затруднения при дефицит на внимание, хиперактивност и др. 

От 2019 г. предстои да започнем слухова рехабилитация при деца с кохлеарни импланти.

Научете повече

Групови занимания 

Занималните на „Бърборела“ са разделени на две групи: „Готови за детска градина“ (сутрешна група) и „Готови за училище“ (следобедна група). Застъпени са сензорно-интегративни методи, елементи от Монтесори педагогиката, поведенческата терапия на основата на АBA (applied behavior analysis) и др.

Водещите цели на груповите занимания са усвояването на социални, когнитивни и езикови умения, които да допринесат за по-плавната интеграция на децата сред техните типично развиващи се връстници.

Научете повече

Организираме и други групови занятия, както и ателиетата. Те са създадени с цел стимулиращо обучение, като повечето от тях са подходящи за деца с типично развитие. Дори и деца на 3-4-годишна възраст мога да започнат да се учат да четат, пишат, смятат, като това се случва под формата на забавни игри. Центърът разполага с двор, където можем да учим и играем на открито.

Научете повече

Превенция

Програмите ни за превенция са подходящи за родители, чиито деца напредват по-бавно от своите връстници.

Скрийнингът на детското развитие се провежда с цел изготвяне на индивидуална характеристика на комуникативно-речевите, когнитивните и социални умения на детето спрямо очакванията за хронологичната възраст.

„Бърборани“ е програма, ориентирана към родителите на деца на възраст 2;0-3;0 г. с късно проговаряне и забавяне в ранното езиково развитие. Програмата „Питанки“ има за цел превенция на нарушенията на четенето и писането.

Научете повече

Интеграция

Приобщаването на децата със СОП към техните връстници е водеща цел за екипа на „Бърборела“. Предлагаме домашни посещения, по време на които правим анализ на средата, в която расте детето и изготвяме план за оптимизирането й.

За да интегрираме пълноценно нашите деца, предвиждаме посещения в детската градина или училището на детето при желание за взаимодействие от страна на колегите в дадената институция.

Използваме и метод, който ние наричаме „сдвояване“. Събираме новопостъпилите деца с адаптиран малчуган от Центъра или близко на семейството дете в норма. Правим анализ на социалните умения и даваме насоки на родителите за работа извън кабинета. По този начин подготвяме детето за включване в някоя от нашите групи.

Научете повече 

Семинари за родители

От ноември 2018 „Бърборела“ ще стартира поредица от приложни семинари за родители. Всеки от тях ще проследи детското развитие в три основни сфери: език и реч, когнитивно развитие и социални умения.

Поради динамиката и значимите трансформации, през които премиванат децата от раждането до настъпването на юношеството, семинарите са разделени на модули: „Умни бебета“, „Умни малчугани“, „Да се подготвим за училище“„Първолаци“. Всеки модул обхваща определена възраст и характерните за нея промени.

Целта на обученията е родителите не само да придобият представа какво да очакват от своето дете в даден етап от неговото развитие, а и да усвоят стратегии за справяне с проблеми, техники за стимулиране на неговите умения и таланти, както и да се почувстват по-уверени в родителски компетенции.

Научете повече