Груповите занятия са създадени за различни типове деца, като има и възрастов принцип на сформиране. Някои от тях са подходящи за деца с типично развитие, други са са със специализиран фокус. Във всички групови формати водеща чел е социализацията на децата, разгръщането на уменията им за общуване и емоционална регулация. В

ключването на децата в група става, след като предварително сме ги опознали в рамките на индивидуалните занимания. Често се случва да събираме деца не спрямо каледнарната им възраст, а спрямо нивото им на развитие и социална адаптивност. Взаимодействието между деца в различна възраст е естествено и води до нови роли и възможности за общуване, учене и игра. 

Работилница за сладкодумия и йога в сряда

Логопедична група за деца с артикулационни и езикови проблеми

Работилницата за сладкодумия  се провежда всяка сряда от 18:00 до 19:45 часа, включва максимално 6 деца и е създадена с цел развитите на уменията за  училищна готовност и езиково стимулиране при деца със специфични езикови изоставания. Съчетана е с йога-упражнения с Мими, нашата йога инструкторка, която разработва основната тема на дадено занятие (приказни мотиви) чрез йога пози и движения, които винаги са повод за много усмивки и радост!

Водещи теми в работилницата са осмисляне и пресъздаване на художествени текстове (четем, преразказваме и разиграваме приказки), изличане на релевантна информация от научни текстове и разширяване на общата култура (кръговрат на водата, как се образува дъгата и др.).

Като важна част от уменията за училищна готовност съотнасяме букви с първи и последен звук, делим на срички, работим за разпознаване на рими, подготвяме се за работас писмена реч. При децата, които вече четат и пишат, се редуваме и четем различни части от текстовете.

Фокусираме се и върху артикулационни, фонологични или граматически проблеми, даваме обратна връзка на децата и стимулираме езиковото им развитие. Използваме игрови формати, печелим точки за правилни отговори, играем обучителни игри със зар и релаксираме с йога упражнения.

В работата си се опираме на научно доказани модели и практики от логопедията, възрастовата психология и ресурсно ориентираната педагогика. Използваме и сензорно-интегративни методи, както и елементи от Монтесори педагогиката.

Работилница за игри и акро-йога в четвъртък

Група за деца с поведенчески проблеми и затруднения в общуването

Работилницата за игри и акройога се състои всеки четвъртък от 18:00 до 19:45 часа, включва максимално 6 деца и е създадена с цел социализация на децата и развитие на техните двигателни умения.

Водещи теми в работилницата са отразяването на другите, взаимодействието между децата и емоционалната им регулация. Играем игри на маса, категоризираме, правим езикови упражнения и се учим да се редуваме и изчкаваме, докато едно от децата прави упражнения с Дарина, нашата акро йога инструкторка.

Фокусираме се и върху артикулационни, фонологични или граматически проблеми, даваме обратна връзка на децата и стимулираме езиковото им развитие. Използваме научно доказани модели и практики от логопедията, възрастовата психология и ресурсно ориентираната педагогика. Използваме и сензорно-интегративни методи, както и елементи от Монтесори педагогиката.

Кино и театър в петък

Група за деца с поведенчески проблеми и затруднения в общуването

От началото на месец ноември 2018 веднъж месечно в петък ще организираме кино и театър за децата със СОП. Задено ще гледаме кратки филмчета, като след това ще разпознаваме героите и ще разиграваме отделни действия и сцени с тяло и кукли.

Водещета цел ще бъде да се учим да имитираме и взаимодействаме чрез възпроизвеждане на видяното по двойки и самостоятелно пред останалите в групата. Ще стимулираме и езиковото развитие, въображението и уменията за сюжетно-ролеви игри. Максималният брой на децата в групата е 6. При желание от страна на родителите можем да организираме и допълнителна група.