Сутрешна занималня „Готови за градина“


Занималнята е създадена с цел интеграция на деца със СОП в предучилищна възраст или по-големи деца, които все още не посещават училище. Дългосрочната ни цел е децата, които я посещават да придобият необходимите умения, за да бъдат включени в масова група с ресурно подпомагане. На някои от клиентите още с постъпването препоръчваме комбинирания подход –

Съботна група „Учим и играем заедно“


Съботните групи обикновено са сборни и включват максимум 6 деца на възраст между 5;0 и 9;0 години. В тези групи следваме формата на сутрешната делнична занималня, като за по-големите деца и тези, които вече четат и пишат, подготвяме допълнителни обучителни материали. Заниманията се водят от двама терапевти – психолог и логопед,  които работят съвместно. Продължителността

Следобедна занималня „Готови за училище“


Бърборела Следобедна занималня „Готови за училище“ Следобедната занималня „Готови за училище“ има за цел интеграцията на деца със СОП в училище, както и подпомагането на тези, които вече са включени в масов клас или биват обучавани като частни ученици. Груповите занимания са с продължителност от 3 часа (от 14:00 до 17:00), включват максимум 6 деца. Състоят се от 3 модула: 1) Езиково развитие,

Генерализирани разстройства на развитието: Аутизъм


Аутизмът представлява усамотяване, самоизолиране. Аутизмът е разстройство на социалното развитие, което засяга развитието на мозъка, а от там и поведението на човек. Аутистите живеят в свой свят. Това е генерализирано разстройство на развитието от така наречения аутистичен спектър, наблюдавано за пръв път от американския психиатър Лио Канър (Kanner, 1943). Паралелно с Канър австрийският педиатър Ханс