Следобедна занималня „Готови за училище“

Следобедната занималня „Готови за училище“ има за цел интеграцията на деца със СОП в училище, както и подпомагането на тези, които вече са включени в масов клас или биват обучавани като частни ученици. Груповите занимания са с продължителност от 3 часа (от 14:00 до 17:00), включват максимум 6 деца.

Състоят се от 3 модула: 1) Езиково развитие, четене и писане, 2) Логика и математика, 3) Социализация, двигателни игри, фина и груба моторика. Занималнята е създадена въз основа на научно утвърдени модели и практики от логопедията, възрастовата психология и ресурсно ориентираната педагогика.

Използват се сензорно-интегративни методи, елементи от Монтесори педагогиката, поведенческата терапия на основата на АBA (applied behavior analysis) и др. Групите се водят от двама терапевти – психолог и логопед,  които работят съвместно. Обучителните занимания се редуват с двигателни игри, рисуване и изрязване, игри с правила на маса, за  да развиваме фината и груба моторика, както и социално-комуникативните умения на децата.

Материалите и проектите, които подготвяме, са подчинени на различна тема всяка седмица (жива и нежива природа, причинно-следствени връзки, професии и места в градското пространство и др).

Остави коментар

XHTML: Може да използваш следните тагове: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>