Eкипът на "Бърборела" не спира да расте през последните години.  Работим с деца със специфични нарушения, както и с генерализирани разстройства, аутизъм, генетични синдроми, детска церебрална парализа и др. При деца с типично развитие се фокусираме върху ранно ограмотяване, обща култура, откриване и стимулиране на силните страни в развитийния профил.

Предстоят ни много нови инициативи, проекти и семинари. Основните посоки на развитие ще бъдат свързани с превенция на проблеми в развитието, обучения за родители и специалисти, и програми за интеграция на деца със специални обучителни потребности. Една от водещите ни цели е да изведем децата извън кабинетите и да осъществим трансфер на придобитите умения в естествена среда.

Бърборела Кариери
Бърборела Кариери
Бърборела Кариери

Отворени сме за различни форми на сътрудничество. Можете да се свържете с нас, ако сте специалист в една от следните области:

  • Логопедия
  • Физиотерапия
  • Психология
  • Арт терапия
  • Ерготерапия
  • Музикотерапия
  • Специална педагогика
  • Срудопедагогика

Освен дипломата и професионалните ви компетенции, важно условие е умението да работите в екип и най-вече да вярвате искрено, че всяко дете има право на шанс да реализира своя потенциал. Ще разгледаме Вашата кандидатура и ще се свържем с Вас в подходящ момент, за да се запознаем.