Програмите за превенция на "Бърборела" са подходящи за родители, чиито деца се развиват по-бавно от връстниците си. Провеждането на скрийнинг на детското развитие и своевременни мерки при установяване на забавяния или атипични поведения са особено важни при деца от рискови групи.

С предразположение за проблеми в развитието са децата с късно проговаряне (които на 2-годишна възраст все още нямат натрупан активен речник от минимум 50 думи), недоносени бебета или такива с ниско тегло при раждането, често хоспитализирани деца и др. Нашите програми за превенция са създадени за родители, които желаят да стимулират развитието на своите деца в естествена среда.


Скрийнинг на детското развитие

Обследване на езикови, когнитивни и социални умения

В рамките на този скрийнинг се изготвя индивидуална характеристика на комуникативно-речевите, когнитивните и социални умения на детето. Обследват се основни умения спрямо очакванията за хронологичната възраст, като се използват стандартизирани, полустандартизирани и обсервативни методи.

Под формата на игра, в рамките на 2-3 терапевтични сесии (броят зависи от детето и сработването с него) в присъствието на детето установяваме къде са неговите силни страни и къде има нужда от евентуално стимулиране. Изготвяме индивидуален план с препоръки, който да бъде прилаган от родителите в ежедневието след приключването на скрийнинга.

Преценяваме спрямо случая дали детето има нужда от работа със специалист в центъра или дали чрез срещи с родителите през определен период от време ще следим развитието му и ще даваме насоки за подпомагането му вкъщи.


Програма "Бърборани"

Късно проговаряне и забавяне в ранното езиково развитие

Програмата включва първоначална индивидуална диагностична среща с родителите и техните деца. Следва еднодневен интензивен семинар, чиято цел е да се изведат стратегиите за подобряване на общуването между родителите и детето, да се усвоят важни умения за игра, които да стимулират и ускорят езиковото развитие.

При желание или по препоръка от страна на екипа родителите могат да продължат регулярните срещи с логопед в центъра, като прилагат усвоеното в рамките на семинара вкъщи.  Желателно е да се проведе индивидуална редиагностика най-късно 3 месеца след приключването обучението, ако родителите са предпочели да работят сами вкъщи с детето.

Максималният брой на участниците в семинара е 8 души. Родителите могат да предпочетат и индивидуален формат на работа. Следете нашия календар за актуалните дати на провеждане или изпратете запитване.


Програма „Питанки“

Превенция на нарушенията на четенето и писането

Програмата включва еднодневно интензивно обучение на родители на деца в предучилищна възраст (4-6 години) и се фокусира върху основните умения, съврзани с училищна готовност и стратегии за усвояването му чрез забавни игри вкъщи, в детската градина или в рамките на индивидуална работа с детето. Преди или след преминаване на курса може да бъде извършено обследване на детето в присъствието на родителя.

Изготвя се индивидуална програма съобразно нивото на развитие и интересите на детето, която може да бъде следвана вкъщи и по време на рутинни ежедневни занимания. Водещата цел на програмата е стимулирането на потенциала на детето и преодоляването на затрудненията му да стават в игрови формат, а ученето да се възприема като забавление и удоволствие.

Максималният брой на участниците в семинара е 8 души. Родителите могат да предпочетат и индивидуален формат на работа с регулярни седмични срещи. Следете нашия календар за актуалните дати на провеждане или изпратете запитване.