„Бърборела“ предлага две делнични занимални за деца със СОП – сутрешна и следобедна, както и съботно-неделни групи за малчуганите, които не успяват да се включат през седмицата. Водещите цели на занималните са социализацията, разгръщането на познавателния потенциал на децата, развитие на творческите им умения и емоционална им регулация.

Стремежът ни е децата с атипично развитие да усвоят модели на поведение, които да улеснят интеграцията им сред техните връстници в детската градина или в училище.

„Готови за градина“

Сутрешна занималня за деца със СОП

Занималнята е създадена с цел интеграция на деца със СОП в предучилищна възраст или по-големи деца, които все още не посещават училище. Дългосрочната ни цел е децата, които я посещават да придобият необходимите умения, за да бъдат включени в масова група с ресурно подпомагане.

На някои от клиентите още с постъпването препоръчваме комбинирания подход – едно или две групови занимания седмично при нас, а през останалите дни детето да посещава детска градина.

Занималнята „Готови за градина“ се опира на научно доказани модели и практики от логопедията, възрастовата психология и ресурсно ориентираната педагогика. Използват се сензорно-интегративни методи, елементи от Монтесори педагогиката, поведенческата терапия на основата на АBA (applied behavior analysis) и др. Групите се водят от двама терапевти – психолог и логопед,  които работят съвместно.

Заниманията са с продължителност от 4 часа (от 8:30 до 12:30), включват максимум 6 деца и се състоят от 4 отделни модула: 1) Езиково развитие и комуникация, 2) Логика и математика, 3) Социални умения и автономност 4) Фина и груба моторика. Отделните модули са подчинени на различна тема всяка седмица (дрехи, професии, храни, изкуства, животни, места в града), като тя е определяща за материалите, проектите и игрите, които подготвяме.

„Готови за училище“

Следобедна занималня за деца със СОП

Следобедната занималня „Готови за училище“ има за цел интеграцията на деца със СОП в училище, както и подпомагането на тези, които вече са включени в масов клас или биват обучавани като частни ученици. Груповите занимания са с продължителност от 3 часа (от 14:00 до 17:00), включват максимум 6 деца.

Състоят се от 3 модула: 1) Езиково развитие, четене и писане, 2) Логика и математика, 3) Социализация, двигателни игри, фина и груба моторика. Занималнята е създадена въз основа на научно утвърдени модели и практики от логопедията, възрастовата психология и ресурсно ориентираната педагогика.

Използват се сензорно-интегративни методи, елементи от Монтесори педагогиката, поведенческата терапия на основата на АBA (applied behavior analysis) и др. Групите се водят от двама терапевти – психолог и логопед,  които работят съвместно. Обучителните занимания се редуват с двигателни игри, рисуване и изрязване, игри с правила на маса, за  да развиваме фината и груба моторика, както и социално-комуникативните умения на децата.

Материалите и проектите, които подготвяме, са подчинени на различна тема всяка седмица (жива и нежива природа, причинно-следствени връзки, професии и места в градското пространство и др).

„Учим и играем заедно“

Съботни групи за деца със СОП

Съботните групи обикновено са сборни и включват максимум 6 деца на възраст между 5;0 и 9;0 години. В тези групи следваме формата на сутрешната делнична занималня, като за по-големите деца и тези, които вече четат и пишат, подготвяме допълнителни обучителни материали. Заниманията се водят от двама терапевти – психолог и логопед,  които работят съвместно.

Продължителността е 3 часа (от 10 до 13 часа), като работим по 4 модула: 1) Езиково развитие и комуникация, 2) Логика и математика, 3) Социални умения и автономност 4) Фина и груба моторика. Отделните модули са подчинени на седмичната ни тема (дрехи, професии, храни, изкуства, животни, места в града) и спрямо нея подготвяме материалите за занятията.

Както и при делничните ни занимални целта ни е интеграцията на деца със СОП. Концепцията на групите е базирана на научно доказани модели и практики от логопедията, възрастовата психология и ресурсно ориентираната педагогика. Използват се сензорно-интегративни методи, елементи от Монтесори педагогиката, поведенческата терапия на основата на АBA (applied behavior analysis) и др.