Проект „Хвърчила“ ще бъде реализиран с помощта на фондация „Когнитас“. Целта на проекта е да бъдат изведени децата с аутизъм от кабинета и да се включат в активности сред природата, както и в други социални контексти заедно със своите връстници.

Очаквайте подробна информация за концепцията на начинанието, както и възможностите за доброволческо участие през ноември 2018 г.