През 2019 сме планирали няколко важни за нас проекта. Скоро ще обявим повече за тях. Ще имаме нужда както от нови сътрудници, така и от доброволци.

Следете тази секция за актуална информация по темата!