8.00-8.30                                  Сутрешно кръгче – посрещане на децата с игри, музика

8.30-9.00                                  Двигателни игри, танци или йога с езикова тема

9.00-9.15                                  Лична хигиена

9.15-9.40                                  Закуска

9.40-10:00                                Лична хигиена и подготовка за излизане навън

10.00–11.00                             Игри навън, включително игри по темата за седмицата

11.00-11.40                              Лична хигиена, свободни игри

11.40–12.15                             Обяд

12.15–12.40                             Подготовка за сън

12.40–13.00                             Приказка и песен за сладък сън

13.00–15.30                             Следобеден сън

15.30–16.00                             Лична хигиена

16.00-16.30                              Следобедна закуска

16.30–17.00                             Занимания по темата на седмицата

17.00-18.00                              Игри на открито или двигателни занимания

18.00–18.30                             Музика, танци, свободна игра и изпращане на децата